Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as '“limba Romana”'

Poetry in Translation (CXXIII): Reinaldo ARENAS (1943, Cuba – 1990 New York), Poet Cubanez – “My Lover the Sea” – “Iubita mea Marea” – “NIÑO VIEJO”

September 20th, 2012 · 4 Comments · International Media, OPINION, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Reinaldo Arenas (1943-1990)
Cuban revolutionary poet & author,
exiled in NYC under Castro

My Lover the Sea

I am that child with the round, dirty face
who on every corner bothers you with his
“can you spare a quarter?”

Sunt copilul acela cu faţa rotundă si murdară.
Care la orice colţ de stradă te plictiseşte cerşind:
“dă-mi un leu, domnule!”
Versiune în limba Română
de Constantin Roman
Londra, 20 September 2011,
© 2012, Copyright Constantin Roman

Yo soy ese niño de siempre
ante el panorama del inminente espanto.
Ese niño, ese niño,
ese niño que corrompe el poema con su nota naturalista.
Ese niño, ese niño,
ese niño que impone arduos y aburridos ensayos
y hasta novelas, aún más aburridas, sobre “los bajos fondos”.
Ese niño, ese niño,
ese niño de cara airada y sucia que impone arduas
y siniestras revoluciones
para luego seguir con su cara aún más airada y sucia.
Ese niño, ese niño
ese niño ante el panorama siempre inminente
(sólo inminente)
del inminente espanto, de la inminente lepra, del inminente
piojo,
del delito o del crimen inminentes.
Yo soy ese niño repulsivo que improvisa una cama
con cartones viejos y espera, seguro, que venga usted a
hacerle compañía.

[Read more →]

Tags:··············

Poetry in Translation (CXVIII): Bernardo ATXAGA (Guipúzcoa, 1951), Basque Poet – “Pietá”

August 25th, 2012 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

“Pietá”
Bernardo ATXAGA

Mătuşile, ba chiar şi mamele noastre
N-au luat nici odată în seamă cât de importantă era viaţa
Înainte să împlinească şaizeci sau şaptezeci de ani,
Ca apoi, mirate fiind de o astfel de descoperire,
Să rămână năucite, preţ de câteva săptămani:
După care au uitat subit întâlnirile săptămânale cu familiile lor,
Şi au început să cumpere lucruri de care nu mai aveau nevoie
Şi să zbiere incontinu, la telefon,
De parcă Marţienii ar fi aterizat în pragul casei.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CX): Joseba SARRIONANDIA (n. 1958), Poet Basc – ÎNTOARCEREA ACASĂ (Return Home)

June 22nd, 2012 · No Comments · International Media, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CX): Joseba SARRIONANDIA (n. 1958), Poet Basc – ÎNTOARCEREA ACASĂ (Return Home)
cu braţul plin de hărţi, la subţioară
m-ai trimis de-acasă
prin coclaurile fricii
in căutarea cântecului de sirenă
tot ce ţi-am adus din peregrinarile mele
au fost doar nişte pietricele, măruntv de cremene
şi cuiburi, destrămate de mierle
care zboară in străfundul întunecat al junglei
timpul a inghiţit cărarea
şi aşa, m-am întors acasă la tine
dar uşa ta era nouă
şi lacătul schimbat

versiune în limba Română de Constantin ROMAN
Londra, 22 Iunie 2012
© Copyright 2012, Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:············

Poetry in Translation (XCII & XCIII): – Tomas Tranströmer, Nobel Prize 2011

October 8th, 2011 · No Comments · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

[caption id="attachment_3397" align="aligncenter" width="262" caption="Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia, Premiul Nobel 2011 pentru Literaturà"][/caption]
Premiul Nobel pentru Literatura, 2011 – Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia)

Dupà Moarte
de Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia)

Cândva a fost o ràbufnire
lasând în urmà o dârà lungà, ca o coadà de cometà.
Ramânem închişi in casà. Pe televizor imaginile devin şterse.
Picàturi de apà încremenesc pe fire de telefon.

Sub raze de iarnà, încà mai poţi aluneca uşor cu sania,
printre copacii care-au pàstrat doar doua frunze,
ca nişte pagini rupte din anuarul telefonic.,
nişte nume încremenite de frig.

Poate este de necrezut sà-ţi auzi bàtaia inimii
Dar pe undeva, umbra, poate ar fi mai aevea dacât trupul.
Samuraiul ràmâne doar o copie ştearsà
faţà de platoşa lui de balaur, cu solzi negri .

In Româneşte de Constantin ROMAN
(Londra, Octombrie, 2011)

Copyright © 2011 Constantin ROMAN

[gallery]
Pereche
Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia)
(Premiul Nobel pentru Literatura, 2011)

Ei sting lumina, dar becul ràmâne încà, pentru o clipà,
incandescent, înainte ca sà se dizolve, ca o pastilà,
într-un pahar de întuneric. Apoi o ràbufnire.
Pereţii hotelului zboarà in întunericul cerului.
Zvâcnirile lor au devenit mai tandre, si au adormit,
Dar gândurile lor làuntrice se împreuneazà
Ca doua dâre de acuarelà care se contopesc
şi curg laolaltà pe pagina umedà, de caiet, al unui şcolar.
E întuneric si liniste. Dar cetatea s-a apropiat mai mult
în noaptea asta. Cu obloanele trase. Casele s-au adunat.
Imbulziţi, stau de veghe, lipiţi,
o droaie de oameni, cu feţe oarbe.

In Româneşte de Constantin ROMAN
(Londra, Octombrie, 2011)
Copyright 2011 © Constantin ROMAN

[caption id="attachment_3407" align="aligncenter" width="320" caption="Tomas Tranströmer (B. 1931, Sweden) Nobel Prize for Poetry 2011"][/caption]

[Read more →]

Tags:············